Så ska regionen bli en av världens fem ledande inom Life science

Nu växlar Stockholmsregionen upp arbetet med att bli en av världens fem ledande Life science-regioner till 2025. Martin Tegnér leder arbetet vid det nyinrättade programkontoret som ska följa visionen i mål.

Martin Tegner.

Martin Tegnér har arbetat vid Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2016, senast som en av cheferna vid Region Stockholm Command Center med ansvar att säkra tillgången på skyddsutrustning under covidpandemin. Arbetet han gjorde där, tillsammans med chefskollegan Sara Lindholm Larsson, har senare prisats och vissa av erfarenheterna har fått följa med till det nya jobbet.
– Det var en mycket intensiv tid med ett fantastiskt team där vi utvecklade en förmåga att samarbeta där alla rörde sig mot samma mål i en slags kollektiv rörelse. Och det är något liknande som behövs när vi ska nå målet att regionen ska bli en av världens fem ledande Life science-regioner, säger Martin Tegnér.

Gemensam framgång
Framgångsfaktorn är att få alla engagerade aktörer, allt från forskare till företagsledare, att bidra med sitt bästa för en gemensam framgång, menar han.
– Något som bland annat kräver tillit och en generositet mot andra där ingen framhäver sig, och där besluten växer fram kollektivt utan en ledare som styr.
Regionens life science-strategi pekar ut riktningen och sätter även fokus på fem utvecklingsområden, medan programkontorets roll blir att säkerställa utvecklandet av konkreta handlingsplaner.
– Här blir programkontoret en facilitator och en pådrivande kraft för att lyckas. Vi blir den samlande kraften och även de som följer upp arbetet, säger Martin Tegnér.
För att lyckas krävs både eldsjälar som skapar aktiviteter och en kritisk massa av resurser, företag, verksamheter, samt mötesplatser där människor ur olika professioner kan ses och hitta nya samarbeten.

Flemingsberg väl etablerat
Flemingsbergs position inom Stockholms Life science-kluster är tydlig och stark, inte minst tack vare dagens forskning och utveckling inom cellterapier och avancerade terapiläkemedel, menar han.
– Där finns även företag som kommer ur forskningen och som samarbetar med forskare och forskargrupper. Samt viktiga infrastrukturer som kompletterar varandra, till exempel Pre-GMP-labbet och Vecura, säger Martin Tengér.
– Flemingsberg Science har tagit rollen som gör både innovation och samarbete möjlig genom att knyta till sig en rad viktiga aktörer från hela regionens Life science-kluster.
Även om Stockholm konkurrera med betydligt större platser och regioner så behöver inte storleken ses som en nackdel, menar han.
– Vi kan använda det faktum att vi är ganska små som en styrka. Här finns det en närhet som gör det enklare att komma i kontakt med rätt personer på rätt positioner. Och det kan snabba upp vår utveckling.
Dessutom har Sverige och Stockholm en mycket stark historia som ett innovativt land med drivna människor, inte minst inom life science.
– Här finns personerna bakom uppfinningar som strålkniven, dialysmaskinen och pacemakern, samt många fler som alla bidragit till den position vi har i dag internationellt. Vi har både rätt förutsättningar och en fantastisk infrastruktur, som SciLifeLab och ANA Futura, säger Martin Tegnér.

Fem utvalda områden för Life science-framgång
Life science-strategin för Stockholmsregionen presenterades år 2021 och innehåller fem strategiska utvecklingsområden:

  • Tillgång till strukturerade hälsodata och vårdprocessdata
  • En hälso- och sjukvård samt omsorg tillgänglig för samverkan med forskning, innovation och näringslivssamverkan
  • Precisionsmedicin ger patient och invånare tillgång till högupplöst diagnostik, individanpassad prevention och behandling
  • Tvärvetenskaplig samverkan skapar lösningar på komplexa utmaningar
  • Life science-företag forskar, utvecklas och växer i Stockholmsregionen
Published On: 7 december 2022
Till toppen