Utvecklar nya sätt att behandla nervskador och kronisk smärta med kroppens egna proteiner

Sinfonia Biotherapeutics tar kroppens reparativa proteiner till hjälp för att utveckla fungerande behandlingar av nervskador och kronisk smärta. Terapierna utvecklas för behandling av sjukdomar som ischias, diabetessmärta, Parkinsons sjukdom, epilepsi och hörselnedsättning.

I dag lider cirka 100 miljoner människor med olika sjukdomar som drabbar nervsystemet. I många fall resulterar nervskadorna i så kallad kronisk neuropatisk smärta. Sinfonia Biotherapeutics drar nytta av kroppens egna proteiner för att reparera skador i nervsystemet och lindra smärtan.
– I dagsläget genomför vi de nödvändiga kliniska studierna för att visa att en av våra produkter, SB0101, fungerar både för att behandla smärtan och för att reparera de skadade nerverna, säger Lars Wahlberg, CEO och CMO på Sinfonia Biotherapeutics.

Startar kroppens reparationssystem
Vissa av våra proteiner har förmågan att slå på självreparerande funktioner hos nervsystemet. Ett av dessa är neublastin, SB0101, som Sinfonia utvecklar för behandling av kronisk ischias och en rad andra nervskador som drabbar det perifera nervsystemet.
– SB0101 ges via en injektion i armen och aktiverar kroppens egna funktioner för att reparera skador på nervsystemet. Här har vi visat mycket positiva resultat med bland annat klinisk “proof of concept” i patienter med svår kronisk ischias. Det är en indikation som det idag saknas ett godkänt smärtstillande läkemedel för. Vår förhoppning är att som första bolag få en behandling mot kronisk ischiassmärta godkänd.

Samma metodik kan även användas för att reparera skador i hjärnan som beror på sjukdomar som Parkinsons sjukdom, epilepsi och frontallobsdemens. Men här räcker det inte med en injektion i armen. Hjärnan skyddas nämligen mycket effektivt av den så kallade blodhjärnbarriären som förhindrar att signalproteinerna tränger in i hjärnan. Sinfonia utvecklar istället en plattform för att – mycket förenklat – placera en liten läkemedelsfabrik vid det skadade området i hjärnan.

Fabriken består av ett implantat med levande celler som producerar de nödvändiga signalproteinerna. När de lämnar implantatet så triggar det en reparation av nerverna direkt på plats.
– Tekniken att göra dessa hjärnoperationer är redan väl etablerad på de flesta neurokirurgiska centrum i världen. Med hjälp av den så kallade stereotaktiska tekniken kan vi med mycket god precision placera våra implantat i det önskade området i hjärnan..

Den lilla läkemedelsfabriken kan till exempel placeras i det område som ett epileptiskt anfall uppstår, eller vid de nervceller som skadats av Parkinsons sjukdom eller demens.
Inriktningen på Parkinsons sjukdom har gjort att Sinfonia Biotherapeutics fått ett forskningsanslag från Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF).

Sinfonias lösning kombinerar framsteg inom ATMP, avancerade terapiläkemedel, med medicinteknisk innovation. Och här finns flera ytterligare tillämpningar planerade. Bland annat ett implantat som kan placeras i innerörat för att behandla åldersrelaterade hörselnedsättningar och hörselskador på grund av högt ljud eller buller.
– Vårt huvudfokus är att använda de signalerande proteinerna för att kunna skapa nya behandlingar av sjukdomar där det i dag saknas träffande behandlingar.

Sinfonia Biotherapeutics finns i dag både i Flemingsberg och utanför Boston, USA. På Campus Flemingsberg finns flera forskningssamarbeten med välrenomerade forskargrupper både inom Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.
– Vår förhoppning är att bli en del av den starka utvecklingen inom ATMP som pågår i området. Här finns världsledande kunskap och möjligheten att utveckla nya terapier hela vägen från idé till kliniska försök, säger Johan Lundkvist, vice VD för Sinfonia Biotherapeutics.

Mer om Sinfonia Biotherapeutics

Published On: 14 juni 2023
Till toppen