Circio

Vilken är affärsidén, vilket problem är ni ute för att lösa?
– Vi utvecklar cirkulärt RNA (circRNA) som på sikt kan ta över från mRNA. mRNA har haft stor succe i COVID-vaccinerna från Biontech och Moderna, men mRNA lider fortfarande av det är ostabilt och bryts ner snabbt. circRNA har ingen fri ända, och är därmed resistent mot cellernas nedbrytningsmekanismer, något som förbättrar stabiliteten dramatiskt. Många tror därför circRNA kan ta över från mRNA i framtiden, och därför forskas och investeras det nu mycket på circRNA.

Var är ni nu?
– circRNA är generellt fortfarande på ett tidigt utvecklingsstadium, men Circio är det mest framskridna bolaget i Europa inom circRNA-teknologin. Vi har utvecklat ett circRNA koncept som visat 15x förlängd hållbarhet jämfört med mRNA och vi testar nu i höst våra första circRNA, bl.a. på KI.

Vilka är era planer för framtiden?– Vi planerar att bygga en flexibel circRNA-plattform med ett brett användningsområde, samt ta fram circRNA produktkandidater till genterapi, vacciner och cancerbehandling.

Varför finns ni i Flemingsberg?
– Vi är i Flemingsberg på grund av tillgången till kompetent arbetskraft inom den här sektorn samt dess infrastruktur, dessutom kunde vi hitta ett labb som är vägg i vägg med Karolinska Institutet som också har en bra infrastruktur i sig själv.

– Vi etablerade oss i Flemingsberg tack vare ett samarbete med Prof. Michael Uhlin på KI Flemingsberg i början på 2022, och har sen dess byggt ett team på KI som forskat på immunterapi och circRNA. Vår forskningsgrupp på KI har nu blivit så stor och aktivitetsnivån så hög att vi hade behov att skaffa egna labb och kontor att växa vidare i. Det fanns gott om plats på campus nära KI, så det var ett enkelt val att etablera oss här och på så sätt upprätthålla en nära kontakt med KI-miljön och expertisen som finns i Prof. Uhlins grupp.

KONTAKT

Alfred Nobels Allé 10
141 57 Huddinge
SVERIGE

epost: contact@circio.com

www.aworkinglab.se

Published On: 29 september 2023
Till toppen