frukost@flemingsberg

frukost@flemingsberg

  • NÄR: 30 mars kl 8.30–9.30. Frukost serveras från kl 8.00
  • VAR: de Verdiersalen, Alfred Nobels allé 10, Campus Flemingsberg

Arrangemanget är tyvärr inställt. Vi återkommer med information om nästa möte i Flemingsberg Business Community.

Varmt välkommen till vårens första möte i Flemingsberg Innovation Community. Under morgonen kommer vi dels att ha en inspirationsföreläsning och dialog om det digitala samhället med Andi Kravljaca, Framtidsstrateg i Huddinge kommun dels att berätta om den mötesplats och Co-working för kulturella och kreativa näringar som växer fram på Campus Flemingsberg.

Det finns en hel del ’backlash’ mot digitalisering idag, skolministern som pratar om att skolans digitalisering är skadlig, plus att den absoluta merparten av välfärden inte riktigt är mottaglig för den sortens rationalisering som digitaliseringen ofta används till. Så –hur ska vi tänka`? Vilken innovation ska vi stödja? Kanske den som låter människor göra människosaker.

Inom Flemingsberg Innovation Community vill vi skapa en mötesplats för människor, idéer, kunskap och kreativitet. Här samlar vi de organisationer som finns i Flemingsberg med omnejd och som kan ge dig olika typer av stöd och hjälp. Organisationer som kan hjälpa dig med patentfrågor, affärsidéer, finansiering, utveckling, uppskalning, samverkan med akademi, samhälle och näringsliv, co-working och nätverk.
Vi tror att allt är möjligt när rätt människor och företag möts. Inom communityt delar vi erfarenheter, hittar synergier och håller oss uppdaterade om varandra.

Missa inte tillfället att nätverka, knyta kontakter och inte minst ställa frågor.

Varmt välkommen önskar Pernilla Boström och Johnny Högberg, Flemingsberg Science

Ladda ned inbjudan

Campus Flemingsberg är en attraktiv grogrund för entreprenörskap och kunskapsintensiva verksamheter. I Flemingsberg sker utvecklingen sida vid sida med bland annat forskning och offentlig sektor. Kopplingen mellan studier, forskning och näringsliv är inte alltid självklar och vi behöver hjälpas åt för att hitta synergier och samarbeten.

Anmälan

KONTAKTA FLEMINGSBERG SCIENCE

Johnny Högberg
CEO, Flemingsberg Science
johnny.hogberg@flemingsbergscience.se
+46 70 550 12 73

Pernilla Boström
COO, Flemingsberg Science
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
+46 703 35 25 77