Bildbank Campus Flemingsberg

Bilder fria att använda för att marknadsföra och informera om Campus Flemingsberg. Ange fotograf vid publicering. Bilderna kan användas fritt av aktörerna på Campus Flemingsberg, men får inte spridas vidare utan godkännande från rättighetsinnehavaren.
Vid frågor, kontakta pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se.

Klicka på resp bild för att ladda ned en högupplöst version.