Företagsveckan 16. OktoberOkt. 2023 - 20. OktoberOkt. 2023

Företagsveckan Oktober 16 2023 - Oktober 20 2023

Välkommen till seminarium, med mingel och kunskapsutbyte
om utvecklingen i Flemingsberg.

15.00-16.30 Flemingsberg - hur utvecklas området och vilka
affärsmöjligheter kan skapas i framtiden?

Välkommen att delta i seminariet där vi kastar ljus över de affärsmöjligheter som
skapas i samband med att Flemingsberg blir en stad och lockar till sig nya etableringar, så som Operan/Dramaten och Alfa Laval med flera. Inspirerade av Skellefteå
kommun och deras framgångsrika resa med Northvolt, kommer vi att utforska vilka
möjligheter som skapas och vilka potentiella fallgropar man bör undvika.
Seminariet är en möjlighet att inte bara lyssna och lära, utan också bidra och mingla
med andra företagsrepresentanter. Det ger dig som företagare en chans att vara en
del av samtalet och påverka utvecklingen av Flemingsberg.
Anmäl dig redan idag och se fram emot en inspirerande eftermiddag fylld av kunskap,
diskussion och nätverkande.

Deltagare:
• Anja Palm, Näringslivschef, Skellefteå kommun deltar digitalt
• Karolina Krön, Näringslivsstrateg, Huddinge kommun
• Heléne Hjerdin, Projektchef Flemingsbergsdalen, Huddinge kommun
• Mariam Yousif Baythoon, Etableringsansvarig strateg, Botkyrka kommun
• Johnny Högberg, CEO och Pernilla Boström, COO, Stiftelsen Flemingsberg Science
• Johan Bornebusch, Föreståndare, Innovation Station Flemingsberg
• Josefin Hildinge, verksamhetschef, NyföretagarCentrum Botkyrka/Huddinge

 

Anmäl dig här: Företagsveckan (huddinge.se)

 

__________________________________________________________________________________

Company Week October 16, 2023 - October 20, 2023

Welcome to a seminar, with networking and knowledge exchange on the development in Flemingsberg.

3:00 PM - 4:30 PM Flemingsberg - How is the area evolving, and what business opportunities can be created in the future? Join us in the seminar where we shed light on the business opportunities that arise as Flemingsberg transforms into a city and attracts new establishments such as the Opera/Dramaten and Alfa Laval, among others. Drawing inspiration from Skellefteå municipality and their successful journey with Northvolt, we will explore the opportunities that are emerging and potential pitfalls to avoid. The seminar is an opportunity not only to listen and learn but also to contribute and network with other business representatives. It offers business owners a chance to be part of the conversation and influence the development of Flemingsberg. Register today and look forward to an inspiring afternoon filled with knowledge, discussion, and networking.

Register here: Företagsveckan (huddinge.se)

Import to Google Calendar
  • Schedule
  • Guests
  • Attendance
  • Forecast
  • Kommentarer

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org