Bredden är vår spets

Campus Flemingsberg  är ett levande och mångvetenskapligt campus. Här finns en unik mix av högre utbildning, forskning, kunskapsintensiva företag, student- och forskarbostäder samt excellent sjukvård. Allt inom tio minuters gångavstånd.

Exempel på kunskapsområden och miljöer där akademierna, universitetssjukhuset och företagen i Flemingsberg är framstående:

sh600x600

Foto: Södertörns högskola.

Tema Åldrande – Den multisjuka äldre / Tema: Hälsosamt åldrande / Teknologi för hälsosamt åldrande /Integration lab

Vid Karolinska sjukhuset finns Tema Åldrande som har i uppdrag är att etablera och driva ett ”Center of Excellence” för integrerad högspecialiserad geriatrisk vård, forskning och utbildning. Visionen är att bli navet och kunskapsgeneratorn i Europas största geriatriska universitetssjukvård och kunna erbjuda frontlinjebehandling i stor skala till länets och regionens åldrande befolkning. Läs mer hos Karolinska sjukhuset.

På Karolinska Huddinge finns GAVA, den första geriatriska akutvårdsavdelningen i Stockholm i samarbete med Funktion Akut. Här finns även Patientområde Den multisjuke äldre, som innefattar de två patientgrupperna Trauma och kirurgi samt Multisjuka äldre.

På Karolinska Institutet har man samlat forskning kring Tema: Hälsosamt åldrande

Vid Campus Flemingsberg finns Sektionen för klinisk geriatrik. Vid sektionen bedrivs forskning med fokus på demenssjukdomar, främst Alzheimers sjukdom, och utbildning av bland annat läkarkandidater. Läs mer hos KI

På KTH vid institutionen för Medicinteknik och hälsosystem finns Teknisk vårdvetenskap som är ett tvärvetenskapligt ämne som syftar till att skapa fungerande och hållbara system som främjar en hälsosam utveckling och meningsfulla liv. Läs mer hos KTH. Här finns även Integration Lab där man utvecklar, samskapar och främjar teknik som kommer att förbättra våra användares livskvalitet från sina hem. Läs mer hos KTH. Vid KTH har man även utvecklat ett falldämpande golv som fångar upp krafterna i fallet med hjälp av små gummipiggar inbyggda i golvet. Piggarna gör fallet mjukt, trots att golvet känns lika distinkt att gå på som vanligt. Läs mer hos KTH.

Reproduktionsmedicin

På Karolinska Huddinge finns regionens enda bank för spermier och ägg. Man är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet, infertilitet för patienter i behov av högspecialiserad vård.

Mångfald och Hälsa

Södertörns högskola bedriver framgångsrik mångvetenskaplig forskning inom områden som mångfald, jämlikhet, jämställdhet, mångkultur, segregation, integration och skola/utbildning. Vid Röda Korsets Högskola bedrivs framstående forskning kring framtidens globala utmaningar inom hälsa, vård och välfärd med särskilt fokus på kunskap som främjar social inkludering och jämlikhet i hälsa.

Medicinsk teknik och hälsosystem

KTH i Flemingsberg utvecklar framtidens vård med utökat digitalt stöd för patienter i deras hem och forskar på dess konsekvenser för utformningen av sjukvårdssystem i stort. Vid KTH produceras teknik som används av läkare på sjukhus, forskningens fokus är på att skydda människor i deras arbete, vid utsatthet för risker i vardagen och under extrema förhållanden.

Bild i vården

Jonassons center för medicinsk avbildning vid KTH är bland de ledande i Europa på att analysera bilder från nano-till organnivå ”seamless” samt att simulera och analysera data från bild.

Odontologiutbildning

Vid Karolinska Institutet bedrivs världsledande utbildning för tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare.

Transplantationsmedicin

Den första benmärgs- respektive levertransplantationen i Sverige genomfördes på Karolinska Huddinge. All transplantationsverksamhet i Stockholm är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

CAMST

Sveriges första medicinska simuleringscentrum. Vid CAMST kan studenter och sjukvårdspersonal träna färdigheter och samarbetsförmåga med avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter. Det ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling.

Tema Åldrande – Den multisjuka äldre / Tema: Hälsosamt åldrande / Teknologi för hälsosamt åldrande /Integration lab

Vid Karolinska sjukhuset finns Tema Åldrande som har i uppdrag är att etablera och driva ett ”Center of Excellence” för integrerad högspecialiserad geriatrisk vård, forskning och utbildning. Visionen är att bli navet och kunskapsgeneratorn i Europas största geriatriska universitetssjukvård och kunna erbjuda frontlinjebehandling i stor skala till länets och regionens åldrande befolkning. Läs mer hos Karolinska sjukhuset.

På Karolinska Huddinge finns GAVA, den första geriatriska akutvårdsavdelningen i Stockholm i samarbete med Funktion Akut. Här finns även Patientområde Den multisjuke äldre, som innefattar de två patientgrupperna Trauma och kirurgi samt Multisjuka äldre.

På Karolinska Institutet har man samlat forskning kring Tema: Hälsosamt åldrande

Vid Campus Flemingsberg finns Sektionen för klinisk geriatrik. Vid sektionen bedrivs forskning med fokus på demenssjukdomar, främst Alzheimers sjukdom, och utbildning av bland annat läkarkandidater. Läs mer hos KI

På KTH vid institutionen för Medicinteknik och hälsosystem finns Teknisk vårdvetenskap som är ett tvärvetenskapligt ämne som syftar till att skapa fungerande och hållbara system som främjar en hälsosam utveckling och meningsfulla liv. Läs mer hos KTH. Här finns även Integration Lab där man utvecklar, samskapar och främjar teknik som kommer att förbättra våra användares livskvalitet från sina hem. Läs mer hos KTH. Vid KTH har man även utvecklat ett falldämpande golv som fångar upp krafterna i fallet med hjälp av små gummipiggar inbyggda i golvet. Piggarna gör fallet mjukt, trots att golvet känns lika distinkt att gå på som vanligt. Läs mer hos KTH.

Reproduktionsmedicin

På Karolinska Huddinge finns regionens enda bank för spermier och ägg. Man är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet, infertilitet för patienter i behov av högspecialiserad vård.

Mångfald och Hälsa

Södertörns högskola bedriver framgångsrik mångvetenskaplig forskning inom områden som mångfald, jämlikhet, jämställdhet, mångkultur, segregation, integration och skola/utbildning. Vid Röda Korsets Högskola bedrivs framstående forskning kring framtidens globala utmaningar inom hälsa, vård och välfärd med särskilt fokus på kunskap som främjar social inkludering och jämlikhet i hälsa.

Medicinsk teknik och hälsosystem

KTH i Flemingsberg utvecklar framtidens vård med utökat digitalt stöd för patienter i deras hem och forskar på dess konsekvenser för utformningen av sjukvårdssystem i stort. Vid KTH produceras teknik som används av läkare på sjukhus, forskningens fokus är på att skydda människor i deras arbete, vid utsatthet för risker i vardagen och under extrema förhållanden.

KI ANA Futura

Jonassons center för medicinsk avbildning vid KTH är bland de ledande i Europa på att analysera bilder från nano-till organnivå ”seamless” samt att simulera och analysera data från bild.

Odontologiutbildning

Vid Karolinska Institutet bedrivs världsledande utbildning för tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare.

Transplantationsmedicin

Den första benmärgs- respektive levertransplantationen i Sverige genomfördes på Karolinska Huddinge. All transplantationsverksamhet i Stockholm är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

CAMST

Sveriges första medicinska simuleringscentrum. Vid CAMST kan studenter och sjukvårdspersonal träna färdigheter och samarbetsförmåga med avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter. Det ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling.

Östersjö- och Östeuropaforskning

Östersjö- och Östeuropaforskning har en betydande roll på Södertörns högskola och bedrivs vid högskolans samtliga institutioner. Det är en väl utvecklad forskningsprofil som funnits på högskolan sedan starten 1996. Under ett och samma tak samlas forskare som belyser, förklarar och aktivt deltar i analyser av pågående förändringar i området, utifrån flera olika ämnesperspektiv.

Avancerade terapier – Regenerativ medicin / cellterapi / stamceller / hematologi / cancerbiologi

I Flemingsberg finns en historia av framgångsrik forskning och klinisk utveckling inom regenerativ medicin. På Campus Flemingsberg finns HERM, Centrum för hematologi och regenerativ medicin, som är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi. Vid KI bedrivs även Strategiska forskningsområdet inom stamceller och regenerativ medicin.

ANA Futura Pre-GMP laboratorium

Vid ANA Futura på KI finns ett pre-GMP laboratorium för metodutveckling, uppskalning och validering inför GMP produktion. Här erbjuds utveckling av produktionsprocesser innan man tar steget till Vecura (GMP), fokus ligger på utvecklingen av nya cell- och genterapier.

Östersjö- och Östeuropaforskning

Östersjö- och Östeuropaforskning har en betydande roll på Södertörns högskola och bedrivs vid högskolans samtliga institutioner. Det är en väl utvecklad forskningsprofil som funnits på högskolan sedan starten 1996. Under ett och samma tak samlas forskare som belyser, förklarar och aktivt deltar i analyser av pågående förändringar i området, utifrån flera olika ämnesperspektiv.

Avancerade terapier – Regenerativ medicin / cellterapi / stamceller / hematologi / cancerbiologi

I Flemingsberg finns en historia av framgångsrik forskning och klinisk utveckling inom regenerativ medicin. På Campus Flemingsberg finns HERM, Centrum för hematologi och regenerativ medicin, som är ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hemopoes, immunologi och cellterapi. Vid KI bedrivs även Strategiska forskningsområdet inom stamceller och regenerativ medicin.

ANA Futura Pre-GMP laboratorium

Vid ANA Futura på KI finns ett pre-GMP laboratorium för metodutveckling, uppskalning och validering inför GMP produktion. Här erbjuds utveckling av produktionsprocesser innan man tar steget till Vecura (GMP), fokus ligger på utvecklingen av nya cell- och genterapier.

Vecura

Vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns en produktionsenhet som har tillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av avancerade terapiläkemedel för kliniskt bruk och vävnadsinrättningstillstånd från både Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Mandometerkliniken

Mandometerklinikerna har behandlat ätstörningar framgångsrikt sedan 1993. Verksamheten startade vid Karolinska Huddinge och idag finns fyra Mandometerkliniker i Sverige, tre i Stockholm samt en klinik i Alingsås. Behandlingen bygger på forskning, vid Karolinska Institutet, om ätbeteende och mättnad. Ungefär 1000 unika patienter kommer till Mandometerklinikerna varje år. Om man jämför med andra behandlingar är resultaten mycket bra. Det beror på att Mandometerbehandlingen hela tiden utvecklas genom forskning på Karolinska Institutet. Forskningen förbättrar behandlingen för patienterna, både de med ätstörningar och de som är överviktiga.

Specialistsjuksköterskeprogram – infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning infektionssjukvård på Röda Korsets Högskola är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen inom infektionssjukvård och magisterexamen inom omvårdnad samt ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Vecura

Vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns en produktionsenhet som har tillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av avancerade terapiläkemedel för kliniskt bruk och vävnadsinrättningstillstånd från både Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Mandometerkliniken

Mandometerklinikerna har behandlat ätstörningar framgångsrikt sedan 1993. Verksamheten startade vid Karolinska Huddinge och idag finns fyra Mandometerkliniker i Sverige, tre i Stockholm samt en klinik i Alingsås. Behandlingen bygger på forskning, vid Karolinska Institutet, om ätbeteende och mättnad. Ungefär 1000 unika patienter kommer till Mandometerklinikerna varje år. Om man jämför med andra behandlingar är resultaten mycket bra. Det beror på att Mandometerbehandlingen hela tiden utvecklas genom forskning på Karolinska Institutet. Forskningen förbättrar behandlingen för patienterna, både de med ätstörningar och de som är överviktiga.

Specialistsjuksköterskeprogram – infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning infektionssjukvård på Röda Korsets Högskola är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen inom infektionssjukvård och magisterexamen inom omvårdnad samt ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.