Continue your studies this autumn, which path will you choose?

On March 21st from 2:00 PM to 5:30 PM, it’s time for the spring open house at Campus Flemingsberg.

Campus Flemingsberg is one of Sweden’s largest campuses, hosting five universities, an art school, and a high school all in one place. Here, you can study everything from medicine to teaching, engineering, speech therapy, or nursing. You’ll meet almost 19,000 students studying medicine, nursing, economics, engineering, journalism, philosophy, music education, sculpture, painting, and much more. Additionally, Campus Flemingsberg is one of the few places in Sweden where you can train to become a police officer. All just 19 minutes from central Stockholm. During this day, you’ll meet students and staff from our various universities and programs. You can also talk to study and career advisors who will answer your questions.

Welcome to a young and vibrant campus where it’s easier to choose your own path.

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.
I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Forskningen spänner över ett brett fält; från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. I flera av utbildningarna ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården.

KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter och forskare från hela världen.

I Flemingsberg har vi grundutbildningar i form av civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar i medicinsk teknik, samt treåriga ingenjörsutbildningar i datateknik, elektroteknik och teknik och ekonomi. Här finns även tekniskt basår och flera masterutbildningar.

Den 29 mars arrangerar vi ett öppet hus på plats på vårt campus i Flemingsberg. Passa på och besök oss och lär dig mer om våra utbildningsprogram, möt studievägledare, studenter och kolla in coola studentprojekt!

Konstskolan Idun Lovén

Skolan ägs och drivs av konstnärer. Samtliga lärare är aktivt utövande konstnärer. Undervisningen präglas av en pedagogik baserad på lärarnas egna konkreta konstnärliga kunskaper och erfarenheter, som garanterar en nära och fortlöpande kontakt med den samtida konstutvecklingen.
Konstskolan Idun Lovén erbjuder två  tvååriga utbildningslinjer, en för skulptur och en för måleri. Målet med utbildningen är att utveckla elevens förmåga till eget skapande och tänkande, och att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller för annan kreativt inriktad utbildning.

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola är en av Sveriges mest attraktiva högskolor inom sjuksköterskeutbildning och utbildar sedan 1867 högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Den 29 mars arrangerar vi ett öppet hus på plats på högskolan för dig som är intresserad av att studera till sjuksköterska. Passa på och besök oss på Campus Flemingsberg och lär dig mer om våra utbildningsprogram, möt studievägledare, studenter och gör en rundvandring i våra fina lokaler!

Du behöver inte anmäla dig för att komma till Öppet hus. Varmt välkommen!

Stockholms Musikpedagogiska Institut – SMI

Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI, är en högskola med pedagogisk utbildning inom främst musik, röst och tal samt dans och rörelse. SMI bedriver utbildning med samverkan lokalt och regionalt samt med övriga högskolor i den akademiska miljön på Campus Flemingsberg.

SMI har programutbildningar till instrumentalpedagog, sångpedagog och logonom, vi erbjuder även fristående kurser och fortbildningar inom vårt område.

Södertörns Högskola

Södertörns högskola, SH, är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.
Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.